Rapport från Finansdepartementet

Utbildning och ekonomisk utveckling - vad visar den empiriska forskningen om orsakssambanden? Diarienummer: ESS 2005:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

De som utbildar sig blir mera produktiva i sitt arbete och får därmed också högre livsinkomst. Om utbildning påtagligt bidrar till ökad ekonomisk tillväxt i samhället, utöver den som följer av de utbildades ökade livsinkomster, är det däremot svårare att forskningsmässigt belägga. Det visar professor Anders Björklund och filosofie doktor Mikael Lindahl, båda verksamma vid Institutet för Social Forskning vid Stockholms universitet. Resultaten presenteras i en rapport till Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi (ESS). Rapporten går att beställa via Fritzes Offentliga Publikationer (länk i högermarginalen).