Rapport från Finansdepartementet

Inte bara socialförsäkringar - kompletterande ersättningar vid inkomstbortfall Diarienummer: ESS 2005:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rapporten ger en samlad bild över hur de offentliga socialförsäkringarna och de avtalade ersättningarna mellan arbetsmarknadens parter förhåller sig till och samspelar med varandra. Rapporten går att beställa via Fritzes Offentliga Publikationer (länk i högermarginalen).