Rapport från Finansdepartementet

Mått på välfärdens tjänster - en antologi om produktivitet och effektivitet i kommunala verksamheter Diarienummer: ESS 2006:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den ekonomiska sanningen är att välfärden i framtiden kommer att kräva en ökande andel av samhällets produktion. Med trycket på ökande utgifter i sikte är det viktigt att resurser som satsas på offentliga ändamål används så effektivt och produktivt som möjligt. Medborgarna vill veta att de verkligen får kvalitativ välfärd för sina skattepengar. Är det möjligt att försäkra medborgarna om detta? Är det möjligt att finna mått på effektivitet och produktivitet i det som kan kallas välfärdens tjänster? Den panel av forskare och utredare som Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi riktat frågorna till anser det möjligt och visar i denna rapport till ESS på vägar att mäta effektiviteten i den offentliga verksamheten och den betydelse det kan ha för utvecklingen av välfärdssamhället.