Promemoria om kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel

Ladda ner:

I promemorian föreslås en ny lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel. Syftet med förordningen är att förebygga, undersöka och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism. Remissvar ska vara inkomna senast den 27 augusti.