Hoppa till huvudinnehåll
Rapport

Att vägleda konsumenterna- kartläggning av frivilligorganisationers arbete med vägledning till konsumenter

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Under våren 2008 tog konsumentministern initiativ till en mindre kartläggning av frivilligorganisationers arbete med vägledning till konsumenter. Särskild vikt lades vid att finna organisationer som arbetar mot individer och grupper som befinner sig i ett tillstånd av utanförskap. Kartläggningen har gjorts av Jakob Wenzer, filosofie doktor i ämnet etnologi och verksam vid Sveriges nationella centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) i Göteborg.

Syftet var att, genom ett antal strategiskt utvalda exempel, visa hur aktörer fristående från stat och kommun arbetar med konsumentpolitiskt relaterade uppgifter. För överskådlighetens skull presenteras i rapporten aktörerna utifrån de tre arenor utifrån samhället traditionellt brukar förstås; som bestående av offentlig verksamhet, det vill säga stat och kommun, av privata verksamheter, vilket inbegriper marknaden, och civila verksamheter, vilket beskriver en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, i vilka människor organiserar sig och agerar tillsammans för gemensamma intressen.

Arbetet har utgått från ett antal generella frågeställningar samt ett antal mer specifika med syfte att ta särskild hänsyn till organisationer som arbetar med så kallad utanförskapsproblematik:

  • Vilka fristående aktörer finns det som arbetar med vägledning till konsumenter?
  • Hur arbetar dessa aktörer med vägledning till konsument?
  • På vilket vis är det konsumenter som är dess målgrupp?
  • Vilka grupper och individer nås idag inte av den kommunala konsumentvägledningsverksamheten?
  • Vilka aktörer har möjlighet att nå dessa grupper och individer?
  • Kan dessa aktörer komplettera eller förlänga den kommunala vägledningen?
Laddar...