Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2008 Diarienummer: N9037