Rapport från Utrikesdepartementet

Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet inklusive för organisationer i det civila samhället 2010-2014

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna strategi styr det informations- och kommunikationsarbete som finansieras via Sida och som genomförs av såväl Sida som aktörer i det civila samhället. Strategin omfattar såväl det bilaterala som det multilaterala svenska utvecklingssamarbetet. Sida har det övergripande ansvaret för att genomföra strategin.