Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Diarienummer: S2010.020