Rapport från Finansdepartementet

Underlag för förslag till framtida satsningar på välfärd och utbildning - 9,2 miljarder till jobben, välfärden och en framtidsinvestering i det unga Sverige

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian presenteras underlag och beräkningar för framtida riktade satsningar inom utbildningsområdet. Promemorian innehåller även beräkningar för ett fortsatt arbete med att värna välfärden.