Rapport från Statsrådsberedningen

Framtidskommissionen - underlagsrapport: Somalier på arbetsmarknaden - har Sverige något att lära?

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Somalier är en av de grupper där integrationen har fungerat
sämst. Integrationen av somalier på arbetsmarknaden i Sverige har dessutom fungerat mindre bra än i en del andra länder. Mot den bakgrunden analyserar den här rapporten somaliernas situation på arbetsmarknaden i Sverige, USA, Kanada och Storbritannien, och vi försöker hitta förklaringar till varför integrationen av somalier inte har fungerat.