Delbetänkande i utredningen "Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen" Diarienummer: Dnr. 2013/4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna delredovisning presenterar utredningen ett förslag som innebär att vissa uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe, en redogörelse för hur samordningen av det fortsatta arbetet med att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande kan organiseras m.m., samt redovisar kostnaden för att genomföra förslagen.