Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Socialdepartementet

Åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2013

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2013 utgår från den av riksdagen beslutade propositionen En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (prop. 2010/11:47).

I åtgärdsprogrammet konkretiseras insatser för att bidra till att nå de prioriterade målen i strategin under strategiperioden, det vill säga till och med den 31 december 2015. Detta är det tredje åtgärdsprogrammet sedan strategin beslutades.

Laddar...