Rapport från Socialdepartementet

Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi, #2: Förslag på indikatorer avseende de långsi

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Under 2011 har en särskild projektgrupp arbetat med att ta fram förslag på indikatorer som ska ingå i uppföljningen av den samlade alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksstrategin (ANDT-strategin) som antogs av regeringen i december 2010 (prop. 2010/11:47).

Denna rapport ingår i en serie och redovisar projektgruppens förslag på indikatorer som ska användas för att följa upp ANDT-strategins långsiktiga mål. Undantaget är indikatorer avseende långsiktigt mål 5 som kommer att redovisas tillsammans med övriga prioriterade mål (processmål) senare under 2012.