Rapport

Förändrad instansordning för va-målen Diarienummer: S2013/7406/PBB

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Inom Socialdepartementet har det bildats en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en promemoria med utvecklade bedömningar och förslag i frågan om huruvida Statens va-nämnd bör avvecklas samt, om så bör ske, hur va-målen fortsättningsvis bör prövas.