Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Justitiedepartementet

Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter (utkast till lagrådsremiss)

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att bestämmelserna i häkteslagen (2010:611) om rättigheter för intagna och myndighetsbefogenheter för upprätthållande av ordning och säkerhet ska vara tillämpliga på verksamheten vid Rättsmedicinalverkets undersökningsenheter där i första hand häktade men även andra brottsmisstänkta personer genomgår rättspsykiatriska undersökningar.

Bakgrunden till förslaget är att det år 1992 genomfördes en psykiatrisk vårdreform som innebar att myndighetsbefogenheterna i den dåvarande häkteslagen inte längre var tillämpliga på de rättspsykiatriska undersökningsenheterna. I stället skulle samtliga personer som är föremål för rättspsykiatrin omfattas av sådana bestämmelser om ordning och säkerhet som gäller i den psykiatriska tvångsvården. De flesta brottsmisstänkta som genomgår rättspsykiatriska undersökningar genomgår dock inte samtidigt psykiatrisk tvångsvård. Det har med tiden konstaterats att reformen har fört med sig begränsningar av möjligheterna att upprätthålla en god ordning och hög säkerhet vid de särskilda rättspsykiatriska undersökningsenheterna vid Rättsmedicinalverket.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Laddar...