Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och SKL - Parternas återrapportering

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rapportering av det gemensamma uppföljningsarbetet för 2013 samt de olika parternas åtgärdsrapporter utifrån Överenskommelsen inom integrationsområdet.