Rapport från Socialdepartementet

Handlingsplan 2014 till Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Diarienummer: S2014.016

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar. Strategin ska kompletteras med årliga handlingsplaner, varav denna är den första. Den beskriver de insatser som genomförs inom ramen för satsningen 2014.