Rapport från Socialdepartementet

Bostad sökes - Slutrapport från den nationella hemlöshetssamordnaren Diarienummer: S2014.019

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringens hemlöshetsstrategi 2007–2009, "Många ansikten, mångas ansvar", bidrog till att öka kunskapen om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. För att förankra denna kunskap på lokal och regional nivå tillsatte regeringen den 1 januari 2012 en nationell hemlöshetssamordnare, Michael Anefur, med uppgiften att ge kommunerna stöd i deras arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Samordnaren skulle ge kommunerna stöd i att skapa långsiktiga och hållbara strukturer och fungerande rutiner i arbetet samt uppmärksamma det vräkningsförebyggande arbetet. Ett särskilt fokus skulle läggas på familjer med barn som riskerar att vräkas.

Denna rapport innehåller en slutredovisning av hemlöshetssamordnarens uppdrag samt resultatet av den dialog som samordnaren har fört med kommuner. Exempel ges från kommunerna på hur arbetet för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden kan bedrivas. I rapporten diskuterar också hemlöshetssamordnaren kring hur arbetet kan förändras och förbättras, på både lokal, regional och nationell nivå.