Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Slutsatser och förslag på åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggsektorn Diarienummer: N2016/05027/PUB

Uppdaterad

Två samordnare har under hösten 2016 haft uppdraget att på halvtid belysa hur kompetensförsörjningen inom bostadsbyggandet kan säkras fram till 2025.

Ladda ner: