Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Malaysia

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Malaysia samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Malaysia är en federal konstitutionell monarki med ett parlamentariskt system. I maj 2018 skedde det första maktskiftet sedan Malaysia blev självständigt 1957. Regeringsskiftet har inneburit att respekten för de politiska och medborgerliga rättigheterna, främst yttrande- och mötesfrihet, har förbättrats. Många utmaningar återstår emellertid, särskilt för att stärka religionsfriheten och migranters rättigheter, liksom för att förbättra situationen för minoriteter, urfolk, kvinnor och hbtq-personer. Malaysia har en positiv särbehandlingspolitik för majoriteten av befolkningen som är etniska malajer.

Regeringsskiftet har lett till ökad självständighet för myndigheter. Åklagarkammaren är av särskild betydelse, vars oberoende tidigare har varit starkt ifrågasatt vad gäller utredningen av försvinnanden och politiskt motiverade mord under tidigare regering.

Korruption förekom i högre utsträckning under den tidigare regeringen. Nuvarande regering har genomfört reformer för att stärka rättsväsendets och statliga tillsynsorgans oberoende.

Regeringen har aviserat att dödsstraffet ska avskaffas och infört ett moratorium så att dödsstraff tillsvidare inte verkställs.

Malaysia har ett tvådelat rättssystem. Ett sekulärt som baseras på lagar som antas av parlamentet och ett som baseras på sharialagar och som endast gäller för muslimer. Shariadomstolarna fattar beslut om arvs- och familjerätt och i religiösa frågor som lyder under delstaternas rättsliga kompetens. Dessa frågor har således den federala regeringen begränsade möjligheter att reformera.

Det finns en systematisk underordning av muslimska kvinnor och flickor i Malaysia. En stor majoritet av de muslimska flickorna utsätts för könsstympning. Sharialagstiftning tillåter månggifte för muslimska män och att muslimska flickor under 16 år kan gifta sig.

Shariadomstol kan därtill döma muslimska män och kvinnor till spöstraff för utomäktenskapliga sexuella förbindelser eller för att ha druckit alkohol. Även allmän domstol kan döma män över 18 år till piskstraff med tyngre rotting.

Migrantarbetare befinner sig i många fall i en utsatt situation. Tvångsarbete, oetiska rekryteringsprocesser med skuldfällor som följd och passkonfiskering förekommer. 

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.