Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Malaysia

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Malaysia samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

De största utmaningarna vad gäller de mänskliga rättigheterna i Malaysia rör de politiska rättigheterna, främst inskränkningar i yttrande-, mötes- och religionsfriheten. Flyktingar, migrantarbetare och illegala immigranter lever ofta under svåra förhållanden. Civilsamhällesorganisationer kan överlag verka fritt, men stöter ibland på svårigheter.

Efter valet 2013 har flera nya eller skärpta lagar antagits som möjliggör längre frihetsberövanden utan rättslig prövning. Lagen om uppvigling skärptes 2015 och har använts i allt större utsträckning. Under 2015 stängde myndigheterna ned tidningar i Malaysia för första gången på 28 år. Antalet polisutredningar, häktningar och åtal i samband med demonstrationer ökade 2015 för att återigen minska 2016.

Rättsväsendets oberoende och ansvarsutkrävande har ifrågasatts i samband med en korruptionsskandal kring den statliga investeringsfonden 1MDB. Malaysia har dödsstraff som obligatorisk påföljd för ett tiotal brott. Övervåld av polis och fängelsepersonal förekommer.

Urfolk, kvinnor och hbtq-personer diskrimineras. Samkönade sexuella handlingar är förbjudet. Malaysia har en positiv särbehandlings-politik (Bumiputrapolitiken) för majoriteten av befolkningen som är etniska malajer.

Malaysias snabba ekonomiska utveckling har medfört bättre levnadsvillkor för många malaysier samtidigt som inkomstklyftor fortfarande är stora. En reviderad barnlag trädde i kraft 2016 och innebär ett ökat skydd för barns rättigheter.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.