Malaysia

Sveriges och Malaysia etablerade diplomatiska relationer 1958. Handeln spelar sedan länge en central roll i förbindelserna. Malaysia är en av Sveriges främsta handelspartners i Sydostasien. Exporten uppgick 2019 till ca 3,2 miljarder kronor. Drygt 90 svenskrelaterade företag finns etablerade i landet. Vissa företag använder Malaysia som ett regionalt nav för att täcka hela eller delar av Asienregionen. Det finns även en svensk handelskammare (Malaysian Swedish Business Association, MASBA) i Kuala Lumpur. Drygt 34 000 svenska turister besöker Malaysia årligen.

I september 2012 återöppnades den svenska ambassaden i Kuala Lumpur.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Malaysia

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 20 träffar.