Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Malta

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Malta samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Situationen på Malta vad gäller mänskliga rättigheter är överlag god. Malta bedöms ha stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatens principer, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter.

De senaste åren har Malta påverkats av omfattande irreguljära immigrationsströmmar från framför allt Afrika, vilket har resulterat i ökade spänningar och frekvent kritik från internationella organisationer vad gäller mottagande och behandling av flyktingar, bland annat från UNHCR och Amnesty International.

Katolicismen har en mycket stark ställning i Malta och abortmotståndet utbrett. Abort är förbjudet enligt lag och Malta erkände skilsmässor först 2011.

I april 2015 antog Maltas parlament en lag angående HBTQ-personers rättigheter som är bland de mest progressiva i EU.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.