Rapport från Statsrådsberedningen

Sveriges nationella reformprogram 2017

Publicerad

Europa 2020 utgör sedan 2010 EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Genom Europa 2020-strategin har EU och dess medlemsstater enats om konkreta målsättningar var EU bör befinna sig 2020 inom fem områden. Det gäller sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi.

Ladda ner:

Genomförandet av strategin och framsteg mot de övergripande målsättningarna följs löpande upp inom ramen för europeiska terminen som är ramverket för den ekonomisk-politiska samordningen inom EU.

Medlemsstaternas huvudsakliga årliga rapportering till EU-kommissionen för genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken utgörs av nationella reformprogram. Dessa överlämnas till kommissionen i april varje år och redovisar insatser och åtgärder på områden som bedömts utgöra huvudsakliga ekonomiska utmaningar för medlemsstatens ekonomi och som också identifierats i de landsspecifika rekommendationerna man har fått inom ramen för den europeiska terminen. Även framsteg mot Europa 2020-strategins målsättningar redovisas.

Sveriges nationella reformprogram för 2017 är i huvudsak baserat på regeringens förslag till åtgärder och reformambitioner i budgetpropositionen för 2017 och 2017 års ekonomiska vårproposition. Det reflekterar även de tre övergripande prioriteringarna för den europeiska terminen:

  • öka investeringar,
  • fullfölja strukturella reformer och
  • säkerställa en ansvarsfull finanspolitik.

I reformprogrammet finns även bidrag som inkommit från arbetsmarknadens parter, regionala och lokala aktörer samt organisationer i det civila samhället. Regeringen har inte tagit ställning till dessa bidrag.

Beställ dokument

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska.

Skicka ditt formulär

Genvägar