Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag om översyn av samhällsorientering för nyanlända Diarienummer: A2018/01211/I

Publicerad

Den 15 februari 2018 gav regeringen Länsstyrelsen i Jönköpings län i uppdrag att se över det nationellt framtagna utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen i kommunerna. Länsstyrelsen skulle bland annat lämna förslag på hur materialet ska revideras med syfte att ge ökat utrymme åt information och dialog om rådande normer och värderingar i det svenska samhället och hur dessa påverkar kvinnor och män. Länsstyrelsen har redovisat uppdraget.

Ladda ner: