Reviderad nationell bokföringsplan för skogsbruket för perioden 2021–2025 enligt LULUCF-förordningen Diarienummer: M2019/00180/Kl

Publicerad

Sveriges reviderade nationella bokföringsplan för skogsbruket, inklusive en reviderad föreslagen referensnivå för skog, för perioden 2021–2025. Rapporten skickades till EU-kommissionen den 30:e december 2019. Den bemöter kommissionens rekommendationer och ersätter den tidigare versionen som skickades i mars. Publikationen är på engelska.

Ladda ner: