Rapport från Utrikesdepartementet

Regeringskansliets föreskrifter om utfärdande av säkerhetsintyg

Publicerad

Föreskrifter utfärdade av Regeringskansliet med stöd av bemyndigande i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Ladda ner: