Rapport från Finansdepartementet

Metod för beräkning av potentiella variabler april 2021

Publicerad

Ladda ner:

Denna promemoria beskriver de metoder som regeringen använder i bedöm­ningen av potentiell BNP.