Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Finansdepartementet

Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2020

Publicerad

Under 2020 ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med knappt 70 miljarder kronor, eller knappt 11 procent, jämfört med föregående år. Beaktat bolagsportföljens utdelningar om cirka 18,7 miljarder kronor och kapitaltillskott om totalt 8,9 miljarder kronor under pandemin, uppgick totalavkastningen till cirka 12,2 procent under året. 

Ladda ner:

De största värdeförändringarna i den statliga bolagsportföljen under det gångna året stod sektorerna basindustri/energi, tjänst, fastighet och transport för. Sammantaget summeras en ökning av värdet av dessa sektorer till cirka 80 miljarder kronor. Liksom börsen som helhet uppvisade den statliga bolagsportföljen en positiv värdeutveckling under 2020, trots betydande påverkan från pandemin för flertalet bolag. En förklaring till detta är att företagsvärdering per definition är framåtblickande och att bland annat pågående vaccineringsprogram innebär förväntningar om en positiv ekonomisk utveckling framöver.

Beställ dokument

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska.

Skicka ditt formulär
Laddar...