Ändringsprotokoll till konventionen om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet som livsmiljö för våtmarksfåglar ID-nummer: SÖ 1986:74

Ladda ner:

Ändringsprotokoll till konventionen om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet som livsmiljö för våtmarksfåglar. Paris den 3 december 1982