Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Utvärderingsrapporten "Att söka säkerhet i samarbete" DS 1998:30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 25 september 1997 att en utvärdering skulle göras av det säkerhetsfrämjande stödet till Central- och Östeuropa. Utrikesdepartementet gav ambassadör Ragnar Ängeby i uppdrag att tillsammans med civilekonomen Krister Eduards genomföra utvärderingen. Departementssekreterare Eva Emnéus har varit sakkunnig. Härmed överlämnas rapporten "Att söka säkerhet i samarbete - det säkerhetsfrämjande stödet till Central- och Östeuropa - en utvärdering av verksamheten 1995-1998".
Laddar...