Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Skyldigheter och befogenheter vid svåra påfrestningar på samhället i fred Ds 1998:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I rapporten utreds bl.a. frågor om skyldigheter och befogenheter vid svåra påfrestningar på samhället i fred för den s.k. ledningskedjan - regering, civilbefälhavare (vid höjd beredskap), länsstyrelser, landsting och kommuner.