Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ändring i det tillfälliga inreseförbudet från tredjeland

Publicerad

Promemorian innehåller ett förslag till ändring i förord­ningen om tillfälligt inrese­förbud till Sverige som ska utöka möjlig­heterna för personer som ska delta i eller utföra nöd­vändiga arbets­uppgifter vid inter­natio­nella elit­tävlingar att resa in i Sverige från tredje­land (dvs. från andra stater än EES-stater eller Schweiz).

Ladda ner:

Förordnings­ändringen föreslås träda i kraft den 23 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändring i det tillfälliga inreseförbudet från tredjeland

    Promemorian innehåller ett förslag till ändring i förord­ningen om tillfälligt inrese­förbud till Sverige som ska utöka möjlig­heterna för personer som ska delta i eller utföra nöd­vändiga arbets­uppgifter vid inter­natio­nella elit­tävlingar att resa in i Sverige från tredje­land (dvs. från andra stater än EES-stater eller Schweiz).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition