Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Sämre för mig Bättre för oss - En analys av pensionärernas ekonomiska situation under 1990-talet Ds 1999:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den här undersökningen har försökt besvara ett antal frågor kring ålderspensionärernas ekonomiska standard, bland annat hur 1990-talets lågkonjunktur och saneringsprogram har påverkat pensionärernas ekonomi och hur stora dessa förändringar är jämfört med motsvarande förändringar för andra åldersgrupper. Det står nu klart att det inte finns några enkla svar på dessa frågor. Tvärtom kan huvudresultaten te sig närmast paradoxala. Å ena sidan konstaterades i kapitel 3 att pensionärerna som individer har fått minskade inkomster under 1990-talet. Mellan åren 1991 till 1996 förlorade pensionärerna (de som var pensionärer under hela perioden) i genomsnitt ca 3 procent av sina disponibla inkomster. Å andra sidan konstaterades i kapitel 4 att pensionärerna som grupp har ökat sin inkomststandard, både i absoluta tal och i relation till övriga i samhället. I slutet av 1990-talet har pensionärerna praktiskt taget samma inkomststandard som övriga i samhället, att jämföras med år 1991 då pensionärernas inkomststandard endast var cirka 85 procent av övrigas.