Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Etikprövning av forskning som avser människor Ds 2001:62

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I den här promemorian föreslås en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor eller biologiskt material från människor. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning.