Elevens framgång - Skolans ansvar Ds 2001:19

Ladda ner:

I rapporten analyseras behovet av insatser för att stärka måluppfyllelsen och den individuella planeringen i grundskolan. En expertgrupp inom Utbildningsdepartementet har haft i uppdrag att utifrån konkreta exempel från ett antal kommuner och verksamheter, främja diskussion och utveckling av goda förhållningssätt för ökad måluppfyllelse och då särskilt för elever i behov av stöd.