Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Försvar för en ny tid Ds 2004:30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I rapporten, Försvar för en ny tid, redovisar Försvarsberedningen sin syn på viktigare försvarspolitiska frågeställningar. Försvarets uppgifter har genom de senaste årens beslut ändrats i grunden. De förslag som Försvarsberedningen nu lämnar i denna rapport innebär en modifierad inriktning av den redan beslutade reformeringen av försvaret. Försvarsberedningen beskriver i rapporten den politiska ambition och inriktning som bör utgöra grunden för fortsatt underlagsarbete inför regeringens proposition och riksdagens slutgiltiga ställningstagande.