Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsgivares informationsskyldighet - ändringar i anställningsskyddslagen DS 2005:27

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Två förslag till ändringar i LAS (lagen om anställningsskydd, anställningsskyddslagen). Det ena förslaget gäller bestämmelsen om arbetsgivares informationsskyldighet om anställningsvillkor. Det andra förslaget är att en ny bestämmelse införs som innebär att arbetsgivaren ska informera arbetstagare med tidsbegränsade anställningar om lediga tillsvidareanställningar hos arbetsgivaren.