Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Hamnskydd Ds 2005:49

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Inom EU har tagits fram gemensamma regler om hur hamnar ska skyddas mot allvarliga brott i form av t.ex. terroristattacker. Skyddet innebär att både organisatoriska och fysiska åtgärder ska inrättas för att skydda personer, gods och infrastruktur i hamnarna. I departementspromemorian lämnas förslag på en ny lag som ska genomföra dessa regler i svensk rätt.