Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Ds 2008:6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

EU:s utkast till rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet innehåller bestämmelser om vad som ska vara kriminaliserat i fråga om brott som rör deltagande i en kriminell organisation. Vidare reglerar rambeslutet bl.a. ansvar och sanktioner för juridiska personer liksom frågor om domstols behörighet. I promemorian framhålls att regeringen bör föreslå riksdagen att godkänna utkastet till rambeslut. I promemorian görs också en bedömning av vilka lagändringar rambeslutet kan komma att föranleda för svensk del. Några förslag till lagändringar läggs dock inte fram.
Laddar...