Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar Ds 2008:56

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria lämnas konkreta förslag när det gäller barnomsorgspeng och allmän förskola för treåringar samt vilka lagändringar som behövs på området. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009. Enligt förslaget så ska kommunernas skyldighet att ge bidrag till enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg även gälla enskild verksamhet i andra former, så länge kraven på kvalitet och öppenhet uppfylls. Bidrag ska ges för dagbarnvårdarens egna barn i familjedaghem och i annan pedagogisk verksamhet, men inte för fler egna barn än de barn som har tagits emot från andra familjer. Vidare föreslås också att kommunen blir skyldig att ordna plats i allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.
Laddar...