Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Djurförbudsregister Ds 2008:57

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att det ska inrättas ett för landet centralt register med uppgifter om meddelade djurförbud i landet (djurförbudsregistret).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)