Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Konsumenttjänster m.m. Ds 2009:13

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian ger en översyn av konsumenttjänstlagen med syftet att bland annat utvidga lagens område till att omfatta andra privata och offentliga tjänster.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition