Departementsserien och promemorior från Miljödepartementet

Sweden´s fourth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Ds 2011:35

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Sveriges rapportering under den gemensamma konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om hanteringen av radioaktivt avfall (Joint Convention). Rapporten är den fjärde i ordningen.