Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

App to date - Konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via telefonräkningen, m.m. Ds 2012:31

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I takt med den tekniska utvecklingen har mobiltelefonen kommit att användas till betydligt mer än att enbart ringa och ta emot samtal. I dag används mobiltelefonen bl.a. till att surfa på Internet, till att beställa olika former av varor och tjänster samt till att genomföra betalningar och annan överföring av pengar.

En modell för att betala för varor och tjänster är att konsumenten ringer ett samtal eller skickar ett sms-meddelande till en förhöjd taxa, s.k. premiumtjänster. Betalning sker i efterhand via telefonräkningen eller genom att beloppet dras från konsumentens kontantkort hos teleoperatören. Promemorian behandlar och analyserar konsumenternas rättsliga ställning vid sådana köp.

En alltmer vanlig företeelse är att konsumenten via sin mobiltelefon eller surfplatta köper och laddar ner applikationer (appar). Denna typ av avtal skiljer sig från premiumtjänsterna på så sätt att konsumenten vanligtvis inte betalar för apparna via sin telefonräkning utan med ett kontokort som är knutet till konsumentens konto på den marknadsplats som marknadsför apparna (t.ex. App Store eller Google Play). Eftersom många av de frågeställningar som promemorian behandlar är relevanta vid denna typ av avtal har utredningen även kommit att omfatta konsumentskyddet vid köp av appar.

Utredningen har funnit att konsumentskyddet på området i huvudsak är gott. Vissa områden har dock identifierats där det finns behov av åtgärder, i några fall i form av en ny lag och i övrigt genom åtgärder med stöd i gällande rätt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)