Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet

Publicerad

Ladda ner:

I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen att bolagsskatten sänks från 26,3 procent till 22 procent. Detta för att förbättra förutsättningarna för nya jobb och investeringar i Sverige. Den betydande sänkningen av bolagsskatten förväntas stärka investeringsklimatet och tillväxten i Sverige. För att ytterligare förstärka förutsättningarna för entreprenörer aviserar regeringen också att det ska införas ett investeraravdrag.

Laddar...