Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet Ds 2014:8

Publicerad Uppdaterad

Romers situation i dag hänger samman med historien och den diskriminering som många romer under lång tid har utsatts för. Kunskap om historien och dess samband med dagens villkor för romer är därför viktig för regeringens arbete med att förbättra levnadsförhållandena. Regeringen anser att en vitbok som beskriver historien är en viktig utgångspunkt för att stärka arbetet med romers mänskliga rättigheter.

Ladda ner:

Bokens innehåll

Vitboken belyser övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och belyser följande områden:

  • Kartläggningar av romer
  • Steriliseringar och omhändertagande av barn
  • Inreseförbud och reglerad invandring
  • Romers tillgång till bostad
  • Romers tillgång till utbildning
  • Romers tillgång till arbete

Vitboken spänner över en tid om 100 år. Genomgången av politiska motiv och åtgärder under första hälften av 1900-talet visar att registreringar, steriliseringar, omhändertaganden av barn, fördrivning och vägran att mantalsskriva romer motiverades och verkställdes utifrån antagandet att romer var oönskade. Åtgärderna försvårade romers tillvaro. Samtidigt var just uppfattningen att romer inte var en del av samhället också ett motiv till att det krävdes åtgärder riktade mot gruppen.