Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ny instansordning i regelsystemet för exportbutiker

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att Skatteverket ska bli handläggande myndighet för ärenden rörande tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats. Förslaget är ett led i att begränsa regeringens hantering av förvaltningsärenden i enskilda fall.

I materiellt hänseende medför förslaget inga ändringar i sak. Lagen om exportbutiker har dock kompletterats med ytterligare bestämmelser, eftersom det nu föreslås att handläggningen ska ske vid en förvaltningsmyndighet, bl.a. har bestämmelser om rätt till domstolsprövning införts.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...