Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att Skatteverket ska bli ansvarig myndighet för ärenden om tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats. Förslaget är ett led i att begränsa regeringens hantering av förvaltningsärenden i enskilda fall. I lagrådsremissen föreslås vidare att definitionen av tredje territorier i mervärdesskattelagen justeras.

De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)