Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ekonomiska effekter av ett längre arbetsliv Ds 2014:12

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Längre liv kräver längre arbetsliv för att inte försörjningsbördan för de aktiva ska bli allt för tung när andelen äldre ökar. Pensionsåldersutredningen har därför på uppdrag av regeringen analyserat de hinder och möjligheter som finns för att förlänga arbetslivet (SOU 2012:28). Utredningen har bland annat föreslagit att pensionsrelaterade åldersgränser höjs och att satsningar görs på de äldres arbetsmiljö. Utredningen gav också uppdrag åt analytiker inom Socialdepartementet att gå vidare med analysen och studera hur ett längre arbetsliv, givet sociala skillnader i dödlighet, kan påverka hushållens ekonomi. I föreliggande rapport analyseras därför de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av att införa Pensionsåldersutredningens förslag.