Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen Ds 2015:17

Publicerad Uppdaterad

Rättsinformation

Ett förslag om avskaffad bortre tidsgräns från och med den 1 januari 2016 har skickats ut på remiss i en departementsskrivelse. Den har utarbetats av en arbetsgrupp inom Socialdepartementet.

Ladda ner:

Den bortre tidsgränsen infaller efter två och ett halvt år (30 månader). Denna har inneburit att en sjukskriven i normalfallet högst kunnat få sjukpenning på den så kallade fortsättningsnivån under 550 dagar efter det att sjukpenning på den så kallade normalnivån har lämnats under 364 dagar. De som berörs av förslaget är de personer som efter två och ett halvt år (30 månader) har lämnat eller kommer att lämna sjukförsäkringen.

Bestämmelsen om att sjukpenning i normalfallet inte lämnas för de tre första kalendermånaderna som följer efter en period med sjuk- eller aktivitetsersättning avskaffas också.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag i budgetpropositionen för 2016.  De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Laddar...